Laatste nieuwsberichten

De driemaandstermijn van art. 4:72 en 4:73 BW
Agenda 25 maart 2024
Author INM

In dit artikel besteden we aandacht aan de legitieme portie. Hoewel de legitieme portie voor menigeen bekend terrein is, ter opfrissing toch weer kort enkele kenmerken van de legitieme. Sinds het huidig Boek BW in…

Lees meer
Een huurwoning en het overlijden van een huurder (IV)
Agenda 26 januari 2024
Author INM

In de november e-clerk van vorig jaar kondigden we aan dat we de reeks over de combinatie ‘overlijden en een huurwoning’ zouden afsluiten met wat jurisprudentie. Zoals gebruikelijk, eerst een korte samenvatting van hetgeen voorafging.…

Lees meer
Is een boom een boom? (2)
Agenda 25 oktober 2023
Author INM

Op onze website besteden we met enige regelmaat aandacht aan het burenrecht. Zo kwam in een 2017 een uitspraak aan bod over een klassiek burenconflict: de overhangende tak. In dat artikel zagen we dat een…

Lees meer
Het recht van vruchtgebruik nader bekeken (3)
Agenda 26 juni 2023
Author INM

In twee vorige edities van de e-clerk is ingegaan op het recht van vruchtgebruik. We zagen dat een recht van vruchtgebruik een overdraagbaar beperkt (gebruiks)recht is dat zowel op zaken als vermogensrechten kan worden gevestigd.…

Lees meer
Het recht van vruchtgebruik nader bekeken (2)
Agenda 26 mei 2023
Author INM

In het artikel van afgelopen april hebben we een eerste blik geworpen op het recht van vruchtgebruik. We constateerden dat het recht van vruchtgebruik een beperkt (gebruiks)recht is dat zowel op zaken als vermogensrechten kan…

Lees meer
Het recht van vruchtgebruik nader bekeken
Agenda 21 april 2023
Author INM

Het leek ons een goed idee om eens stil te staan bij het recht van vruchtgebruik. Dat recht komen we in de notariële praktijk immers met enige regelmaat tegen. Uiteraard in de familiepraktijk – denk…

Lees meer
Een huurwoning en het overlijden van een huurder (I)
Agenda 26 januari 2023
Author INM

Nadat iemand is overleden, moet er ‘iets’ gebeuren met de plek waar werd gewoond. Wat dat ‘iets’ precies inhoudt, is uiteraard afhankelijk van aard van de (be-)woning. Het scheelt immers een slok op een borrel…

Lees meer
Het einde van de alimentatieplicht (II)
Agenda 23 november 2022
Author INM

Zoals ook aangekondigd aan het slot van de vorige e-clerk, nu het vervolg van ons ‘onderzoekje’ naar het fenomeen ‘partneralimentatie’ als uitvloeisel van de onderlinge lotsverbondenheid tussen de echtgenoten. Eerst een korte samenvatting van het…

Lees meer
Het einde van de alimentatieplicht (I)
Agenda 24 oktober 2022
Author INM

In dit artikel (en ook in een volgende) gaan we nader in op het fenomeen ‘partneralimentatie’. En dan niet op de wijze waarop alimentatie wordt berekend en hoeveel de een aan de ander moet betalen,…

Lees meer
Verdeling of verkoop: what’s in a name!
Agenda 23 juni 2022
Author INM

Voor menig notarieel vraagstuk is het relevant om te weten of een bepaalde rechtshandeling kwalificeert als een verdeling, dan wel of sprake is van een ander type rechtshandeling, zoals bijvoorbeeld een koop. Denk bijvoorbeeld aan…

Lees meer
De ‘macht’ van de langstlevende echtgenoot
Agenda 25 april 2022
Author INM

De bescherming die de wettelijke verdeling aan de langstlevende echtgenoot (art. 4:13 BW) biedt, is een groot goed. In deze e-clerk staan we stil bij de wettelijke verdeling in het algemeen, en de vraag ‘of…

Lees meer