Specialiseren met INM Opleidingen

De INM opleiding voor notariële medewerkers en paralegals bestaat uit twee modules. Je hebt daarbij de keuze uit drie modules. Alle modules kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden.

Algemene informatie

De opleiding tot notarieel medewerker bestaat uit twee modules, waarbij je de keuze hebt uit de volgende drie modules:

  1. Familievermogensrecht (voorheen familierecht) – 10 bijeenkomsten
  2. Onroerend goedrecht – 10 bijeenkomsten
  3. Ondernemingsrecht – 10 bijeenkomsten

Elke module begint met een inleiding. Vervolgens komen aan de orde:

  • de taak en positie van de (kandidaat-) notaris en de Wet op het notarisambt, voor zover betrekking hebbend op het onderwerp;
  • de civielrechtelijke en fiscale aspecten (ter verkenning en verdieping van het onderwerp);
  • de toepasbaarheid van de behandelde begrippen in de praktijk door bespreking van relevante praktijkcasussen.

Na afronding van een module bezit je gedegen kennis van het onderwerp. Je bent daardoor beter in staat zelfstandig werkzaamheden in de desbetreffende dossiers te verrichten en knelpunten te signaleren, te analyseren en te bespreken met de (kandidaat-)notaris. Wanneer je twee van de drie modules met goed gevolg hebt afgerond, mag je je INM-notarieel medewerker noemen.

Het Instituut voor na- en bijscholing van Notariële Medewerkers (INM)

Het Instituut voor na- en bijscholing van Notariële Medewerkers (INM) verzorgt na- en bijscholingscursussen die specifiek gericht zijn op notariële en juridische medewerkers. De cursussen van het INM worden ondersteund en aanbevolen door de Bond van Medewerkers in het Notariaat.

Opzet en leerdoelen van de opleiding

Het credo van de opleiding is: ‘Maatwerk voor de INM-notarieel medewerker (in wording)’. Essentieel en kenmerkend voor de opleiding zijn gerichtheid op het opdoen van kennis en vaardigheden die direct in de dagelijkse praktijk kunnen worden ingezet, in combinatie met een flinke portie zelfstudie die van de cursist verlangd wordt. Dat betekent concreet: 10 lesdagen voor de modules Familierecht, Onroerend goedrecht en Ondernemingsrecht. De contactdagen zijn afwisselend op vrijdagen en zaterdagen (1 dag in ongeveer 3 weken, totale duur ongeveer 9 maanden) en maken optimaal gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail en internet. Alles wordt in het werk gesteld om u met plezier te laten studeren! Vandaar het motto van deze opleiding: ‘Topsport met een glimlach…’

Doelgroep

De INM-opleiding staat open voor degenen die werkzaam zijn in de notariële of juridische praktijk of het voornemen daartoe hebben. Het spreekt voor zich dat de opleiding geschikt is voor de notariële medewerker die zich op het desbetreffende werkgebied verder wil bekwamen. Ook de medewerkers die reeds de opleiding van de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat hebben gevolgd, kunnen zich verder specialiseren en/of opfrissen door een module te volgen.

Docenten

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de opleiding berust bij de heren prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols, prof. mr. dr. W. Burgerhart, prof. mr. dr.F.W.J.M. Schols en mr. F.M.H. Hoens. Onder hun verantwoordelijkheid treden docenten op die gespecialiseerd zijn in het onderwerp van die dag. Om het praktische gehalte van de opleiding zo groot mogelijk te laten zijn, worden ter zake kundige (kandidaat-) notarissen, zeer ervaren notariële medewerkers en andere specialisten ingezet als docent.

Certificaat

Elke module wordt afgesloten met een mondelinge toets. De cursist ontvangt voor elke module waarvan de toets met goed gevolg wordt afgelegd een certificaat. De cursist die twee van de drie modules goed heeft afgerond, mag zich INM-notarieel medewerker noemen.

Cursusorganisatie

INM
mr. Anneke Rookmaker
Bastenakenstraat 1301066 JG Amsterdam
T: 020-3882928
M: 06-25027377
info@inm.nl

Continu bijscholen

In het kader van het systeem permanente educatie, ontwikkeld door de Bond van Medewerkers in het Notariaat, ontvangt de cursist per module 20 BMN-punten. Om kwaliteit te kunnen blijven leveren, is het essentieel dat de INM-notarieel medewerker zich continu bijschoolt. De opleiding die wij in deze brochure beschrijven, heeft als doel de (toekomstige) INM-notarieel medewerker kennis bij te brengen over de genoemde onderwerpen. Daarnaast verzorgt het INM over specifieke deelonderwerpen vervolgcursussen.