Algemene voorwaarden

De aanmelding voor een opleiding bij INM vindt uitsluitend plaats door het insturen van een ondertekend aanmeldingsformulier.

De inschrijving voor een opleiding vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde cursusgeld.

De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat INM de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

Een deelnemer die zich heeft aangemeld en is ingeschreven is verplicht het cursusgeld te voldoen. Annulering van de opleiding is niet mogelijk, behoudens gewichtige redenen.

Een deelnemer kan zich slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van INM voor een opleiding laten vervangen.

De hoogte van het cursusgeld staat vermeld in het overzicht op de website. Prijzen zijn vermeld exclusief BTW.

Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur.

Indien de deelnemer dan wel het bedrijf of instelling dat de factuur van INM dient te voldoen, op enig moment in gebreke is met tijdige betaling, heeft INM het recht de deelnemer de toegang tot de cursus te onthouden.