Registerklerk module Familievermogensrecht 2022-2023

In deze Registerklerk module leert u alles over de actualiteiten rondom het Familievermogensrecht in Nederland.

Inschrijven voor module

In het kort

In deze Registerklerk module leert u alles over de actualiteiten rondom het Familievermogensrecht in Nederland. Zo bent u na het volgen van de module  volledig op de hoogte van wat er speelt. En rondt u twee van de drie modules van onze opleiding af? Dan mag u zich officieel ‘INM-notarieel medewerker’ en ‘Register Notarisklerk’ noemen.

Doelgroep

De module Familievermogensrecht is geschikt voor notarieel medewerkers, klerken, paralegals en iedere specialist die zijn of haar kennis en vaardigheden op het gebied van Familievermogensrecht wil uitbreiden en verdiepen.

Examen

De module wordt afgesloten met een mondeling examen.

Inhoud

In de module Familievermogensrecht (voorheen familierecht) komen aan de orde:

 • de fiscale aspecten van het familierecht (successierecht, overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting);
 • het huwelijksvermogensrecht algemeen;
 • modellen huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten;
 • hoofdlijnen echtscheiding, ‘flitsscheiding’ en nieuwe varianten;
 • afstamming en adoptie, minderjarigheid, gezag en voogdij;
 • curatele, beschermingsbewind en mentorschap;
 • het erfrecht algemeen, legitieme portie en andere wettelijke rechten;
 • (quasi-) wettelijke verdeling, erfstellingen, legaten, lasten en tweetrapsmakingen;
 • schenkingen;
 • executele en testamentair bewind;
 • boedelafwikkeling, (het maken van een) verklaring van erfrecht/executele;
 • rol van de notaris en de (kanton)rechter in het familierecht.

De docenten behandelen de onderwerpen mede aan de hand van in de praktijk gebruikte modellen en formulieren. Ook aan de fiscale ‘foefjes’ zoals vrijstelling langstlevende, defiscalisatie en vrijstelling overdrachtsbelasting samenwoners besteden de docenten uitgebreid aandacht.

Specificaties

Locatie

De module Familievermogensrecht wordt gegeven in het cursus- en vergadercentrum Domstad op de Koningsbergerstraat 9 te Utrecht.

Studieduur en intensiteit

De module bestaat uit 10 fysieke bijeenkomsten. Gemiddeld bent u voorafgaand aan de lesdag 6 tot 8 uur bezig met het huiswerk.

PE-punten

Voor deze module ontvangt u 20 PE-punten.

Kosten

Voor de module Familievermogensrecht betaalt u € 3.250,- exclusief btw. Dit is inclusief lunch en alle cursusmaterialen. Voor de modules geldt de kortingsregeling van BMN niet.

Data en tijden

Bijeenkomsten

Dag 1 | Zaterdag 1 oktober 2022
Dag 2 | Vrijdag 14 oktober 2022
Dag 3 | Vrijdag 4 november 2022
Dag 4 | Zaterdag 26 november 2022
Dag 5 | Zaterdag 14 januari 2023
Dag 6 | Vrijdag 3 februari 2023
Dag 7 | Zaterdag 11 maart 2023
Dag 8 | Zaterdag 1 april 2023
Dag 9 | Zaterdag 13 mei 2023
Dag 10 | Zaterdag 3 juni 2023
Examendag | Zaterdag 1 juli 2023

Tijden
van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Verantwoordelijkheid

Onze cursussen en Registerklerk modules worden gegeven onder verantwoordelijkheid van prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols, prof. mr. dr. W. Burgerhart en prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols.

Hoofddocenten

mr. Frank Hoens studeerde in 1993 hij af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Na zijn studie was hij tot 2004 als kandidaat notaris werkzaam op diverse notariskantoren, waaronder Hekkelman Advocaten & Notarissen. Sinds 2004 is… Lees verder

prof. mr. dr. Freek Schols focust op het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit… Lees verder

prof. mr. dr. Bernard Schols is oud-notaris en als hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij studeerde Notarieel… Lees verder

Terug naar het overzicht