Freek Schols

prof. mr. dr. Freek Schols focust op het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. In augustus 2016 werd Freek benoemd tot buitengewoon hoogleraar ‘Familie(vermogens)recht en erfrecht’ aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao.  Freek was vele jaren werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer redacteur van het WPNR (Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie), hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht, co-auteur van de Asser Internationaal personen-familie- en erfrecht). Hij is, onder meer, hoofdocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding Advocatuur bij het onderdeel Familievermogensrecht en erfrecht. Ook is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols.

Freek Schols